skip to content

Publikationen / Publications

(A) Peer-reviewed scientific articles

2023
The Strong Woman. [Forthcoming.] In Nordic Literature. A Comparative History. Vol. 2: Figural Nodes. John Benjamins Publishing, Amsterdam. (A3)

2020
Urbanized Folk Life. Multilingual Slang, Gender and New Voices in Finnish Literature. In The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders. Multilingualism in Northern European Literatures. Ed. by Grönstrand, Heidi, Huss, Markus & Kauranen, Ralf. Routledge, New York and London. (A3)

Leppänen, Katarina & Melkas, Kukku: Erotic reason and female desire in Maria Jotuni and Elin Wägner. In Exploring Nordic Cool in Literary History. Ed. by Hermansson, Gunilla & Lohfert Jørgensen, Jens. John Benjamins Publishing, Amsterdam. (A3)

2019
Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku: Monikielisyys ja kielellinen moninaisuus suomalaisessa kirjallisuudessa. In Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki. Näkökulmina valta, periferia ja arki. Toim. Isomaa, Saija, Nurmi, Arja & Pahta, Päivi. SKS, Helsinki. (A3)

2018
Children in-between: the entangled history of Finland and Sweden in Svinalängorna, Mother of mine and Ingenbarnsland. In Migrants and Literature in Finland and Sweden. Ed. by Gröndahl, Satu & Rantonen, Eila. Studia Fennica Litteraria 11. SKS, Helsinki. (A3)

2017
Saarelle syntyy uusi yhteiskunta . Armas J. Pullan Kolmannen sukupuolen saari ja sodanaikainen satiiri. In Lintukodon rannoilta. Saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa. Toim. Laakso, Maria; Lahtinen, Toni; Sagulin, Merja. SKS, Helsinki. (A3)

1930-luku: Huojuva aika. In Maamme romaani. Esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä. Toim. Ojajärvi, Jussi & Työlahti, Nina. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 121. Jyväskylän yliopisto. (A3)

2016
Johdanto: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuus ja deterritorialisoiva lukutapa. Kansallisen katveesta. Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Nissilä, Hanna-Leena; Pollari, Mikko. SKS, Helsinki. (A3)

Sekoittuneita ääniä. Johanna Holmströmin Asfaltsänglar ja lomittuvat lukemiskontekstit. With Olli Löytty. In Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Nissilä, Hanna-Leena; Pollari, Mikko: Kansallisen katveesta. Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS, Helsinki. (A3)

2015
National, Transnational and Entangled Literatures: Methodological Considerations Focusing on the Case of Finland. Mikko Pollari, Hanna-Leena Nissilä, Kukku Melkas, Olli Löytty, Ralf Kauranen and Heidi Grönstrand. In Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Ed. by Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith and Ann-Sofie Lönngren. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. (A3)

Raunioiden raivaajat ja jälleenrakentajat. Uuden vuosituhannen historiallinen romaani. With Maarit Leskelä-Kärki. In Kulttuuri naisessa, nainen kulttuurissa. Toim. Parente-Capková, Viola; Grönstrand Heidi; Hapuli, Ritva; Launis, Kati. Cultural History, Kulttuurihistoria 13. K&H, Turku. (A3)

Autio, Orvokki. In Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. SKS, Helsinki. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004939 (A3)

2014
Sukupuoli. With several writers. In Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Toim. Yrjö Heinonen. Utukirjat, Turun yliopisto. (A2)

2013
Populaarin politiikka romanttisessa ja historiallisessa viihteessä. In Suomen nykykirjallisuus 1. Toim. Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö; Kirstinä, Leena; Karkulehto, Sanna; Ojajärvi, Jussi. SKS, Helsinki. (A3)

Naistekijät ja rocklyriikan uudet aiheet. In Suomen nykykirjallisuus 1. Toim. Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö; Kirstinä, Leena; Karkulehto, Sanna; Ojajärvi, Jussi. SKS, Helsinki. (A3)

2011
Arvoituksellinen luonto ja "Aaltojen salaisuus". Ihmisen ja luonnon mutkikas rinnakkainelo Anni Swanin saduissa. In Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Toim. Heikkilä-Halttunen, Päivi; Laakso, Maria; Lahtinen, Toni. SKS, Helsinki. (A3)

On syntynyt uusi ihminen. Yrjö Kokon saturomaani Pessi ja Illusia: eettinen puheenvuoro luonnon puolesta. In Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Toim. Heikkilä-Halttunen, Päivi; Laakso, Maria; Lahtinen, Toni. SKS, Helsinki. (A3)

2010
From Apocalypse to the New Paradise: Early Ecological Thinking and Aino Kallas’ Work in 1920’s. In Aino Kallas. Negotiations with Modernity. Studia Fennica Litteraria 4. Ed. by Kurvet–Kãosaar, Leena & Rojola, Lea. SKS, Helsinki. (A3)

Maila Talvio ja WSOY: rahasta ja ratkaisuista. Lukemattomia sivuja. Kirjallisuudenarkistot käytössä. Toim. Hyttinen, Elsi & Kivilaakso, Katri. SKS, Helsinki. (A3)

2009
Mitä palvelijat palvelevat 1900-luvun alun kirjallisuudessa? Historiallinen aikakauskirja 2(4) 2009. (A1)

2008
Apokalypsista uuteen luonnonjärjestykseen. Aino Kallaksen "Pyhän joen kosto" ekologisena kannanottona. In Äänekäs kevät. Ekokritiikki ja kirjallisuudentutkimus. Lahtinen, Toni ja Lehtimäki, Markku (toim.) SKS, Helsinki. (A3)

2007
A struggle for knowledge: The historical novel and the problems of the production of knowledge. Gender and Genre in Aino Kallas’s Eros the Slayer trilogy. In Women’s Voices. Female Authors and Feminist Criticism in the Finnish Literary Tradition. Studia Fennica: Litteraria 2. Ed. by Lappalainen, Päivi and Rojola, Lea. SKS, Helsinki. (A3)

2003
Kamppailu tiedosta: Aino Kallaksen historiallinen romaani ja tiedon tuottamisen problematiikka. Historiallinen Aikakauskirja  4(4) 2003. (A1)

2000
Uncontrollable Places. Negotiations of gender and space in Aino Kallas's The Wolf's Bride. In Inescapable Horizon. Culture and Context. Ed. by Leppänen, Sirpa and Kuortti, Joel. Publications of the Research Unit for Contemporary Culture. 64. University of Jyväskylä. (A3)

1999
Yhteensopimattomat osat. Aino Kallaksen Kirsti: naisen halu murroksessa. Naistutkimus – Kvinnoforskning 2(4) 1999. (A1)

(B) Non-refereed scientific articles (32: B1, 17; B2, 15)

2018
Kepeästi kipeää kansankuvausta – Wenla Männistö ja uudelleenkirjoitetut Kiven naiset. In Ihmisiä ja elämänkohtaloita A. Kiven maailmoissa. Toim. Holopainen, Reeta, Katajamäki, Sakari & Kokko, Ossi. Ntamo, Helsinki. (B2)

Miten kirjallisuus kohtaa sodan? In Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. With Olli Löytty. Vastapaino, Tampere. (B2)

Sisällissotakirjallisuuden laskoksia. In Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. With Olli Löytty. Vastapaino, Tampere. (B2)

Sodan sävyt sarjakuvassa. In Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. With Ralf Kauranen. Vastapaino, Tampere. (B2)

2016
Toisin kirjoitettu kirjailijaelämäkerta. In Luojan palikkaleikki. Esseitä Lauri Viidasta. Toim. Löytty, Olli. Teos, Helsinki. (B2)

2013
Tragedia, farssi ja arki. Lauri Viidan Moreenin kerronta ja sisällissodan trauma. Kiviaholinna. Suomalainen romaani. Toim. Haapala, Vesa & Sipilä, Jussi. Avain, Helsinki. (B2)

2012
Irti kansallisesta kehyksestä. Kulttuurintutkimus 3–4/2012. With Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Hanna-Leena Nissilä & Mikko Pollari. (B1)

Review on Pekka Tarkka's book Joel Lehtonen II. Vuodet 19181934. Historiallinen Aikakauskirja 4/2012. (B1)

2010
Suomalaista kirjallisuutta uusissa kehyksissä. (Rossi, Riikka: Särkyvä arki. Naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa.) Avain 2/2010. (B1)

2009
Johdanto. In Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. With Heidi Grönstrand, Kati Launis, Maarit Leskelä-Kärki, Jussi Ojajärvi, Tutta Palin & Lea Rojola. SKS, Helsinki. (B2)

Palvelustyttö sivistyneistön peilinä. In Melkas, Kukku; Grönstrand, Heidi; Launis, Kati; Leskelä-Kärki, Maarit; Ojajärvi, Jussi; Palin, Tutta; Rojola, Lea: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. SKS, Helsinki. (B2)

Taiteilijan omakuva. Oudot naiset. With FT Maarit Leskelä-Kärki. In Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Toim. Leskelä-Kärki, Maarit; Melkas, Kukku; Hapuli, Ritva. BTJ Finland, Helsinki. (B2)

Lopunajoista uuteen paratiisiin ja takaisin. Aino Kallaksen luonnonrunoilijuudesta. In Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Toim. Leskelä-Kärki, Maarit; Melkas, Kukku; Hapuli, Ritva. BTJ Finland, Helsinki. (B2)

Grönstrand, Heidi & Melkas, Kukku: Kenelle kirjoitat? AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 3–4/2009. [editorial] (B1)

Melkas, Kukku & Grönstrand, Heidi. ”Hyvä tutkimus yllättää ja nostaa halun väittää vastan”. Professori Kuisma Korhosen haastattelu. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 3–4/2009. (B1)

Grönstrand, Heidi & Melkas, Kukku: Kyky kirjoittaa: luovan kirjoittamisen ja tieteellisyyden välimaastossa. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 2/2009. [editorial] (B1)

Grönstrand, Heidi & Melkas, Kukku: Erilaisuus olkoon vahvuutemme. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 1/2009. [editorial] (B1)

Me olemme teidän luomianne olentoja – prostituoidun hahmo kirjallisena kiistakuvana. Yhdessä FM Elsi Hyttisen kanssa. In Työväki ja kokemus. Toim. Launis, Kati & Tikka, Marko. Väki voimakas no 22. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2009. (B2)

2008
Jalon sivistyneistön kuriton kansa. Yhdessä FT Olli Löytyn kanssa. Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Haapala, Pertti; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Tikka, Marko. Teos, Helsinki. (B2)

Grönstrand, Heidi, Launis, Kati, Leskelä-Kärki, Maarit, Melkas, Kukku, Palin, Tutta & Rojola, Lea: Läpikulkuihmisiä. Neuvotteluja kansallisuudesta 1900-luvun alun Suomessa.  Naistutkimus – Kvinnoforskning 4/2008. (B1)

Luokka suomalaisessa arkipäivässä. (Tarja Tolonen [toim.], Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli.)

Kulttuurintutkimus 4/2008. (B1)

2007
Grönstrand, H, Launis, K., Leskelä-Kärki, M., Melkas, K., Palin, T. & Rojola, L.: Suomalaisen omakuvan murros. Historiallinen aikakauskirja 3/2007. (B1)

Piika – aina valmiina! Köyhän naisen työn historiaa. (Marjatta Rahikainen & Kirsi Vainio-Korhonen [toim.], Naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään.) Naistutkimus 2/2007. (B1)

Sotien välissä. Tuulen viemää ja Tuntematon sotilas eli mitä yhteistä on Scarlett O’Haralla ja Antti Rokalla. Avain – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 3/2007. (B1)

Sexi on in? (Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen [toim.], Taivaallista seksiä. Kristinusko ja seksuaalisuus.) Kulttuurintutkimus 4/2007. (B1)

2006
Aino Kallaksen tuotanto ja uuden naisen mahdollisuudet. Lektio. Naistutkimus – Kvinnoforskning 2(4) 2006. (B1)

Finnish Women Writing History: A Long Tradition Lost and Found. (Elina Katainen, Tiina Kinnunen, Eva Packalén & Saara Tuomaala [eds.], Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. [A Desk of One’s own. Women as Writers of History in Finland.]) NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research 3/2006. (B1)

2005
Toisen palveluksessa. Palvelijat porvarillisen perheen ja työväenluokan välissä. In Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Toim. Olli Löytty. Gaudeamus, Helsinki. (B2)

2001
Kiivasta taistoa Iris Uurron tuotannossa. (Spinkkilä, Tuula: “Elämän pitäisi olla toisenlaista” Iris Uurto ja sukupuolten sota.) Naistutkimus 1/2001. (B1)

2000
Sopimaton käsikirjoitus. Naiskirjailija ja toisinkuvittelemisen hankaluudet. In Satimen hirmuhetket. Kahdeksan kirjoitusta kotimaisesta kirjallisuudesta. Toim. Lea Rojola & Auli Viikari. SKS, Helsinki. (B2)

Gayatri Chakravorty Spivak ja väärinlukemisen politiikat. Feministejä. Aikamme ajattelijoita. Toim. Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen & Marianne Liljeström. Vastapaino, Tampere. Written by a research group led by Lea Rojola. Members: Elsi Hyttinen, Kukku Melkas, Veli-Matti Pynttäri, Nina Rantapuu & Anna Rihto. (B2)

1999
Laakerit jäässä. (Sinikka Tuohimaa, Nina Työlahti & Ilmari Leppihalme [toim.], Pohjoisia naiskirjailijoita.) Kirjallisuudentutkijainseuran vuosikirja 51 (1999). (B1)

 

(C) Scientific books (monographs) (2)

For edited books intended for the general/cross-over audience, see E.
2016
Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Nissilä, Hanna-Leena; Pollari, Mikko: Kansallisen katveesta. Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. SKS, Helsinki. (C1)

2006
Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. Helsinki, SKS. (C1)

 

(D) Publications intended for professional communities (1)

2010
Se on sitten gradu. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto. (Manual for students, several writers.) (D5)

 

(E) Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research (25: E1, 21; E3, 4 [+3 blog essays])

2020
Aina ajankohtainen Maria Jotuni. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuurilehti Pirta 1/2020. (E1)

2019
Terävästi tekopyhyyttä vastaan! Ajankohtainen Minna Canth. [Internet version: Suvi Aholan valikoima Minna Canthin tuotannosta iskee olennaiseen: Canthin ääni kuuluu ajankohtaisena 2000-luvulle saakka.] (Suvi Ahola, Mitä Minna Canth todella sanoi?) Helsingin Sanomat 17.2.2019. (E1)

2018
Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Toim. Melkas, Kukku & Löytty, Olli. Vastapaino, Tampere. (E3)

2018
Rakkaus on vakava leikki – naiskirjailijoiden yhteiskuntafilosofiaa. Lumooja 4. (E1)

Viidan Moreenin sisällissota. (Jussi Ojajärvi & Kukku Melkas.) Kaltio. Pohjoinen kulttuurilehti 4. (E1)

[2016
Kieli leikkii ja keikuttaa (monikielisyys.fi)]

[2015
Unknown Soldiers: monikielinen klassikko (monikielisyys.fi)]

[2014
Miksi kiistelemme kielestä? (monikielisyys.fi)]

2013
Review on Helena Ruuska's book Kuin linnun kirkaisu. Marja-Liisa Vartion elämä. Sanelma. (E1)

2012
Kertomuksen luonto. Toim. Kurikka, Kaisa; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Parente-Čapková, Viola. Nykykulttuurin julkaisusarja. Jyväskylän yliopisto. (E3)

2010
Naiskirjailijoiden Töölö / Kvinnoförfattarnas Tölö. In Naisten Helsinki / Kvinnornas Helsingfors. Toim. Biström, Anna; Paqvalen, Rita; Rask, Hedvig. (Published in Finnish and Swedish.) (E1)

Häilyvät rajat. Karjalan Kannaksen historia ja valta. (Lähteenmäki, Maria: Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa ja poliittiset murtumat 1911–1944.) Hiidenkivi 2/2010. (E1)

2009
Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Toim. Leskelä-Kärki, Maarit; Melkas, Kukku; Hapuli, Ritva. BTJ Finland, Helsinki. (E3)

Melkas, Kukku; Grönstrand, Heidi; Launis, Kati; Leskelä-Kärki, Maarit; Ojajärvi, Jussi; Palin, Tutta; Rojola, Lea: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa. SKS, Helsinki. (E1)

Siveellisyyden raskas taakka. (Kontula, Anna: Tästä äiti varoitti.) Sanelma. Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja 2009. (E1)

Ihastuttava ja painava kustannustoiminnan historia, (Häggman, Kai: Paras tawara maailmassa. Suomalainen kustannustoiminta 1800-luvulta 2000-luvulle.) Hiidenkivi 2/2009. (E1)

2008
Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Haapala, Pertti; Löytty, Olli; Melkas, Kukku & Tikka, Marko. Teos, Helsinki. (E3)

Nostalgiasta on moneksi. (Riikka Rossi & Katja Seutu [toim.], Nostalgia. Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista.) Hiidenkivi 2/2008. (E1)

2007
Sivistynyttä kirjailemishalua. Naiskirjailijana 1900-luvun alussa. Hiidenkivi 3/2007. (E1)

Naisten historiaa, ja vähän miestenkin. (Minna Hagner & Teija Försti, Suffragettien sisaret.) Hiidenkivi 3/2007. (E1)

2006
Kansalaiset, medborgare! (Tiina Mahlamäki, Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tulkinta.) Sanelma.  Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja 2006. (E1)

2005
”Kilttien tyttöjen” kapinaa – rocklyriikan uudet rytmitykset. Kirjallisuuslehti Lumooja 3:4.

”Sukupuoli historiassa” (Katainen, Kinnunen, Packalén & Tuomaala [toim.], Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa.) Sanelma 2005. (E1)

2003
Massatuotetun tavaran ja ’korkean’ taiteen liitto. (Anna Kortelainen, Albert Edelfeltin fantasmagoria: nainen, ”Japani”, tavaratalo.) Sanelma 2003. (E1)

2002
Riemastuttavan älyllistä valtavirran kritiikkiä. (Edward Said, Ajattelevan ihmisen vastuu.) Sanelma 2002. (E1)

Raamattu muutamassa suomalaisessa romaanissa. (Hannes Sihvo & Jyrki Nummi [toim.], Raamattu suomalaisessa kirjallisuudessa. Kaunis tarina ja jumalan keksintö.) Hiidenkivi 3/2002. (E1)

Maria Jotunin elämäkertaa vanhaan malliin. (Irmeli Niemi, Arki ja tunteet. Maria Jotunin elämä ja kirjailijantyö.) Hiidenkivi 1/2002. (E1)

1999
Virran viemää. (Laitinen, Kai: Kirjojen virrassa. Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemisesta.) Hiidenkivi 6/1999. (E1)

 

(G) Theses (1, in addition to the ones already mentioned)

Doctoral dissertation: Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. Helsinki, SKS. (University of Turku, 2006. Eximia cum laude approbatur.) (G4)

Master's thesis: Ruumiin halu ja sielun säädyllisyys. Aino Kallaksen Kirsti murrosajan naisena. (University of Helsinki, 1997. Eximia cum laude approbatur.) (G2)