skip to content

Det Kongelige Bibliotek/Royal Danish Library, E don var 3 8° 205v

Call for Papers

 

Deadline för att sända in titel och abstract var 1 september 2018.

SÖFs fjärde konferens, 12–14 juni 2019:

Call for papers

Bästa kollegor,

Sällskap för östnordisk filologis fjärde internationella konferens äger rum i Köln 12–14 juni 2019. Konferensen arrangeras av Kölns Universitet, Institut für Skandinavistik/Fennistik. Föredragen kan belysa alla aspekter inom dansk, svensk och gutnisk medeltidsfilologi – gärna i ett internationellt perspektiv. Vi välkomnar särskilt yngre forskare som vill hålla föredrag.

Vi tänker också att ordna två workshoppar under konferensen:

  1. En handbok i östnordisk filologi har varit mycket efterfrågad i flera år. Vi vill gärna komma vidare med detta projekt och ämnar därför att under workshoppen bilda en arbetsgrupp, och helst även sätta upp ett tidsschema för att konkretisera planerna så mycket som möjligt. Det gäller att arbeta vidare med bokens indelning, rekrytering av redaktörer och bidrag samt förstås de ekonomiska frågorna.
  2. E-learning och ’blended learning’ har inte riktigt funnit vägen till undervisningen i östnordiska än. Eftersom Institutionen för skandinavistik och fennistik i Köln har viss erfarenhet av att erbjuda e-kurser hoppas vi kunna bjuda deltagarna på en introduktion till teknik, organisation, rättigheter och samarbete. Man skulle kunna tänka sig en gemensam e-kurs till att börja med.

Dessa två arrangemang kommer att utgöra en session (d.v.s. 90 min.) var. Den som är intresserad av att delta i en eller båda uppmanas att meddela arrangörerna senast den 1 september 2018. Även efter detta datum tar vi gärna emot era idéer och förslag.

Abstract och förslag kommer att gås igenom under hösten. Senast i januari 2019 ges besked om antagande.

Sprid gärna detta till andra som kan tänkas vara intresserade och uppmuntra dem gärna att registrera sig som medlemmar i SÖF på sällskapets hemsida: ostnordiskfilologi.wordpress.com.